Page tree

P I L E U S

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »


Instalacja i uruchomienie


Zainstaluj aplikację klikając na 


Po przeprowadzonym procesie instalacji, uruchom aplikację oznaczoną ikoną  

Otwórz 

Kliknij w menu rozwijane po lewej stronie.

Następnie wybierz opcję Konfiguracja.


Numer telefonu

Kliknij w opcję Numer telefonu.

Wprowadź swój numer telefonu do okna edycji w formacie XXXXX a następnie kliknij w przycisk ZAPISZ.

Użytkownik i hasło

Wprowadź użytkownika i hasło zgodne z podanym w trakcie rejestracji do aplikacji PILEUS.


  • No labels