Page tree

P I L E U S

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Instalacja i uruchomienie

Zainstaluj aplikację klikając na 

Po przeprowadzonym procesie instalacji, uruchom aplikację oznaczoną ikoną  

Ustawienia

Kliknij w menu rozwijane po lewej stronie.

Następnie wybierz opcję Konfiguracja.


Numer telefonu

Kliknij w opcję Numer telefonu.

Wprowadź swój numer telefonu do okna edycji w formacie +48123456789 lub 123456789 a następnie kliknij w przycisk ZAPISZ.

Użytkownik i hasło

Wprowadź użytkownika i hasło zgodne z podanym w trakcie rejestracji do aplikacji PILEUS.


  • No labels