Page tree

Template (Epic) Cloner for JIRA

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Witamy w Twojej nowej przestrzeni!

Przestrzenie narzędzia Confluence są wspaniałym miejscem do dzielenia się treścią i wiadomościami ze swoim zespołem. To jest Twoja strona domowa. Aktualnie pokazuje ona ostatnią aktywność w przestrzeni, ale możesz ją w każdej chwili dostosować.

Aby rozpocząć, wykonaj te zadania,

  • Redaguj tę stronę domową – Aby dostosować stronę główną przestrzeni, kliknij Redaguj w prawym górnym rogu ekranu
  • Utwórz pierwszą stronę – Aby rozpocząć, kliknij przycisk Utwórz w nagłówku
  • Oznacz swoją przestrzeń – Aby zaktualizować szczegóły i logo przestrzeni, kliknij Skonfiguruj pasek boczny w lewym panelu
  • Ustaw uprawnienia – Aby uaktualnić uprawnienia i udostępnić innym, kliknij Narzędzie przestrzeni na lewym pasku bocznym


Ostatnia aktywność przestrzeni

Współtwórcy tej przestrzeni

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":786490}


  • No labels