Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Instalacja i uruchomienie

Zainstaluj aplikację klikając na 

Po przeprowadzonym procesie instalacji, uruchom aplikację oznaczoną ikoną  

Otwórz 

Kliknij w menu rozwijane po lewej stronie.

Następnie wybierz opcję Konfiguracja.


Numer telefonu

Kliknij w opcję Numer telefonu.

Wprowadź swój numer telefonu do okna edycji w formacie XXXXX a następnie kliknij w przycisk ZAPISZ.

Użytkownik i hasło

Wprowadź użytkownika i hasło zgodne z podanym w trakcie rejestracji do aplikacji PILEUS.