Page tree

P I L E U S

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Regulamin korzystania z wersji DEMO Pileus

Słownik

 • DEMO Pileus – aplikacja internetowa zwana dalej PROGRAMEM, udostępniana na 45 dni
 • Użytkownik – osoba korzystająca z PROGRAMU na podstawie upoważnienia udzielonego przez Spółkę Vilisoft Sp. z o.o.
 • VILISOFT – Vilisoft Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 11/E6 w Katowicach (40-082)

Regulamin

 1. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do wersji PROGRAMU.
 2. Dokonując rejestracji użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. PROGRAM udostępniany jest użytkownikowi nieodpłatnie na okres próbny 45 dni.
 4. VILISOFT udostępnia PROGRAM wyłącznie do celów promocyjnych, prezentacyjnych i testowych z zamiarem zaznajomienia potencjalnych użytkowników z mechanizmem działania oraz umożliwienia przetestowania funkcjonalności PROGRAMU, który pozostaje własnością VILISOFT.
 5. VILISOFT nie pobiera opłat za korzystanie z PROGRAMU.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane umieszczane w PROGRAMIE a także zobowiązuje się do wprowadzania podczas testowania PROGRAMU jedynie danych testowych.
 7. Po zakończeniu okresu próbnego dane z PROGRAMU zostaną usunięte chyba, że użytkownik zwróci się z prośbą o ich zachowanie i zakup wersji komercyjnej.
 8. VILISOFT jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu PROGRAMU z przyczyn technicznych. VILISOFT dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne trwały możliwie najkrócej.
 9. Użytkownik nie może wykorzystywać PROGAMU w żaden sposób łamiący prawo lub naruszający dobre imię osób trzecich.
 10. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób powielać  ani wykorzystywać w sposób nieuprawniony PROGRAMU ani żadnych z jego fragmentów, plików obrazów.
 11. Dane kontaktowe wprowadzone w formularzu rejestracji mogą zostać wykorzystane przez VILISOFT do korespondencji mailowej lub telefonicznej dotyczącej PROGRAMU w okresie udostępniania PROGRAMU (45 dni). 
 • No labels