Page tree

P I L E U S

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Jak dodać nowego klienta?

Jak dodać nową czynność?


Jak dodać nową czynność do stopera?

Jak wygenerować raport?

Jak dodać nowy koszt?

Jak dodać projekt/sprawę?


Jak dodać projekt/sprawę do klienta?

  • No labels